Technika Barvově-slovních asociací (BSA) je kombinovanou projektivní technikou využívající kalibrované soubory slov, tzv. slovní moduly, paletu osmi barev a proces diagnostiky pomocí počítačového programu Snímač. Databáze slovních objektů lze inovačně modifikovat podle zaměření na určitou oblast.
Cílem této metody je objasňovat jak strukturu, tak průběhy individuálního i skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování.

Diagnostická metoda Barvy života byla poprvé použita v roce 1981 autorem Jiřím Šimonkem, promovaným psychologem. Proces diagnostiky i vyhodnocování dat probíhalo nejprve s užitím papírových barevných karet a ručním zapisováním. Od roku1986 začaly práce na digitalizaci procesu diagnostiky i analýzy dat, které byly dovršeny v roce 2006. Během těchto let byla metoda užívána v oblasti psychologie v České republice.

V roce 2009 byla metoda poprvé použita v cizím jazyce a postupně aplikována do četných konceptů v zahraničí. Jako součást personálních řešení či podklad pro marketingovou strategii používají metodu nadnárodní korporáty, mezi jinými také společnosti DHL, ERSTE nebo Ogilvy. V Evropě se metoda užívá například ve Švédsku, kde se stala součástí vládního celostního řešení pro imigranty. Ve Velké Británii byla univerzitou v Ulstru vybrána jako vhodný diagnostický nástroj a aplikována v oblasti školství a medicíny. V Německu se stala klíčovou metodou psychologické přípravy národního hokejového týmu v Manheimu, v Itálii pak součástí celosvětově působícího diagnostického centra Milanello a psychologické přípravy fotbalového týmu AC Milan. V Polsku je metoda používána ve sportovním segmetu, v oblasti školství a personalistice. Na Slovensku byla užita do celostátního komplexního poradenského systému prevence sociálně patologických jevů ve školství jako jedna ze šesti diagnostických metod. Ve Spojených státech amerických je metoda používána především v oblasti sportu nebo univerzitou v Marylandu. Mimo tyto země byla metoda užita také v Austrálii, Rusku a Izraeli.

Rozsáhlá aplikace metody v zahraničí znamenala nutnost doplnění o jazykové mutace, technologické změny i náročný proces adaptace metodologie pro každý region. Celosvětové použití vedlo také k potřebě vytvoření globální značky. Došlo k novému nastavení značky a k nahrazení názvu metody na CA method. V roce 2013 byla podána žádost o patentování CA method. V současné době je CA method používána odborníky z oblastí: psychologie, sportu, medicíny, školství, personalistiky i marketingu. Diagnostikou prošly statisíce osob, jejichž přesný počet je monitorován zde.

Více o popisu metody a její historii naleznete na těchto odkazech:

Veškeré informace o metodě najdete na stránkách camethod.com.

⭑ V České republice prošla metoda Barvy života tvrdou kritikou ze strany Unie psychologických asociací ČR, která vyústila do soudního sporu. Po dohodě obou stran byl tento spor uzavřen a ukončen. Stanovisko obou stran je přiloženo zde.